Werkwijze

Jan Andreae is een veranderkundige die begrijpt dat een organisatie geen machine is, of enkel het product van de relaties tussen de mensen die er werken, maar een complex, dynamisch en levend organisme.

Door middel van – onder andere – scans, training en coaching biedt Jan Andreae aan iedere deelnemer een structuur om weer in verbinding te komen met zijn of haar inspiratie en van daaruit bij te dragen aan de eigen organisatie.

Centrale begrippen zijn:

  • persoonlijk en inspirerend leiderschap,
  • ondernemingszin op elke plek in de organisatie,
  • verantwoordelijkheid vanuit betrokkenheid.

Waar het gaat om verbinding tussen individu en organisatie boekt Jan Andreae bijzondere resultaten. Die worden zichtbaar in motivatie, arbeidsvreugde en samenwerking.

Voortdurend doet hij onderzoek naar de verbinding tussen leiderschap en maatschappelijke ontwikkelingen. Leiderschap dat niet in verbinding is met haar maatschappelijk omgeving, verliest het vertrouwen en de legitimiteit.

Jan Andreae richt zich op het versterken van het organisatiesysteem als geheel. Hij kijkt indringend naar hoe de autopoietische (zelfgenererende), adaptieve (zich aanpassende) en transcendentale (overstijgende) capaciteit van organisaties versterkt kunnen worden.