Visie

Jan Andreae baseert zijn werkzaamheden op systemische benadering van organisaties en situaties.

In ieder systeem, organisatie, team, afdeling, collectief, zijn drie wetten of basisprincipes werkzaam:

  • Verbinding – iedereen heeft recht op een plek in het systeem.
  • Volgorde – in ieder systeem is een rangorde.
  • Balans – ieder systeem zoekt evenwicht.

Wanneer deze principes in de knel komen, ontstaat er een dynamiek die er op gericht is de beknelling op te heffen. Als dat niet lukt, ontstaan er symptomen zoals reactiviteit en rigiditeit. Jan Andreae stimuleert mensen in beweging te komen, dat wil zeggen: nieuwe inzichten te vertalen in concreet gedrag. Dit proces stelt hoge eisen, waarin deelnemers hun belemmeringen en weerstanden tegenkomen.

Jan Andreae  helpt deze tegenkrachten te onderzoeken en aan te pakken om zo de weg vrij te maken voor nieuwe mogelijkheden en ambities.

Veranderstrategieën helpen ons bewuster en effectiever om te gaan met de noodzaak te reageren op onze veranderende omgeving. Hoewel complexe veranderingen in de wereld rondom ons beangstigend kunnen zijn, hoeven we er niet voor terug te schrikken. Ze zijn geen ramp, maar eerder een teken dat we op heel veel verschillende niveaus transformatieprocessen doormaken.

Veranderingen bieden ons de mogelijkheid om nieuwe kwaliteiten en nieuwe vermogens aan te boren. We worden enorm uitgedaagd ons bewustzijn te verdiepen, zodat we ons effectiever kunnen verhouden tot veranderingen in de wereld om ons heen.