Dieuwke Begemann

Dieuwke Begemann helpt mensen met de veranderingen die ze willen maken. Methodisch is Dieuwke gericht op het scheppen van de voorwaarden om die veranderingen vanzelf en natuurlijk te laten verlopen.

Inzicht in hoe veranderingen nu eigenlijk gaan is haar specialiteit en in de loop van haar werk is ze erachter gekomen dat elk systeem, of het nu een individu, een organisatie of een land is, in wezen in staat is vanzelf te veranderen, als het maar in goede conditie verkeert. Teveel veranderprocessen zijn echter output-gestuurd in onze rationeel-technocratische samenleving en veel veranderprocessen mislukken daarom.

Ze is auteur van het boek Natuurlijk Veranderen (2008, van Gorcum) waarin deze paradigmaverandering en aanpak tot vitalisering van het systeem, uitgebreid staat beschreven.

www.begemannconsultancy.nl