Wat we doen

Jan Andreae en Partners zijn veranderkundigen die begrijpen dat een organisatie geen machine is, of enkel het product van de relaties tussen de mensen die er werken, maar een complex, dynamisch en levend organisme.

Door middel van – onder andere – scans, training en coaching biedt ons bureau aan iedere deelnemer een structuur om weer in verbinding te komen met zijn of haar inspiratie en van daaruit bij te dragen aan de eigen organisatie.

Centrale begrippen zijn:

  • persoonlijk en inspirerend leiderschap,
  • ondernemingszin op elke plek in de organisatie,
  • verantwoordelijkheid vanuit betrokkenheid.

Waar het gaat om verbinding tussen individu en organisatie boeken we bijzondere resultaten. Die worden zichtbaar in motivatie, arbeidsvreugde en samenwerking.

We doen voortdurend onderzoek naar de verbinding tussen leiderschap en maatschappelijke ontwikkelingen. Leiderschap dat niet in verbinding is met haar maatschappelijk omgeving, verliest het vertrouwen en de legitimiteit.

We richten ons op het versterken van het organisatiesysteem als geheel. We kijken indringend naar hoe we de autopoietische (zelfgenererende), adaptieve (zich aanpassende) en transcendentale (overstijgende) capaciteit van organisaties kunnen versterken.