Quick scans

Quick scans worden ingezet om een analyse te maken van een probleem binnen de organisatie dat een relatie heeft met samenwerkings- en/of cultuuraspecten. Op basis van gesprekken met betrokken medewerkers en hun leidinggevenden wordt middels een onderzoeksrapport een diagnose van de problematiek gepresenteerd, samen met de hoofdlijnen van een plan van aanpak.

Zo hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan bij:

  • Greenpeace Meditterranean, Turkije, Libanon, Israel, over samenwerkingsproblematiek als gevolg van oorlog.
  • Dichterbij (gehandicaptenzorg), over het functioneren van de top.
  • Raad van Hoofdcommissarissen van de Nationale Politie over de mogelijkheid en onmogelijkheid van teamvorming.
  • Tien non-governmental organizations in de Gazastrook over effectiviteit in wederopbouw.
  • ACS Audiovisual Solutions.