Intervisie

Intervisie is een gestructureerde methode om vragen en problemen gerelateerd aan het persoonlijk functioneren in het werk systematisch te onderzoeken. Hierbij staan kwaliteitsverhoging (product en resultaat), welzijn (betrokkenheid en communicatie) en uitkomstgerichtheid centraal. Het erkennen van de waarde van onderlinge advisering vanuit een gelijkwaardige positie is een uitgangspunt.