Coaching

Coaching is een maatproduct, afgestemd op de situatie en de behoeften van de persoon die een coachingsvraag heeft. Een individueel coachingstraject omvat elementen van inzichtverandering en gedragsverandering en is in hoge mate actiegericht.

Quick scans brengen aan het licht waar stagnaties optreden en hulp geboden kan worden. Individuele coaching kan een bijdrage leveren aan stagnaties in het persoonlijk functioneren.