Wat we bieden

We ondersteunen bedrijven, organisaties en individuen bij verandering. Daarvoor hebben we een aantal producten en instrumenten ontwikkeld:

  • Quick scans ter analyse van een probleem binnen de organisatie
  • Coaching als maatproduct
  • Trainingen al dan niet in-company
  • Intervisie vanuit een gelijkwaardige positie
  • Bezinningsdagen
  • Seminars / werkconferenties rond een thema
  • Verandertrajecten