Peter1vierkant_Fotor_Fotor4

Peter Rombouts

Peter Rombouts isĀ verbinder van organisatieadvies en dans. Hij koppelt de wereld van organisaties waarin hij het belang van taal, structuren, procedures en processen leerde aan de wereld van dans waarin hij de verbindende kracht van innerlijke ervaringen, emoties en fysieke bewegingen voelbaar maakt.