Joke Hermsen

Joke Hermsen werkt en leeft vanuit een christelijke en boeddhistische achtergrond. Ze heeft theologie en welzijnswerk bestudeerd en veel ervaring opgedaan in emancipatieprocessen, groepswerk en supervisie. Tegenwoordig studeert ze de klassieke boeddhistische leer en begeleidt zij in binnen- en buitenland retraites volgens de boeddhistische Vipassanatraditie. Wijsheid en mededogen zijn haar leidende principes.

Voor de grote katholieke boerenfamilie waar ze uitkwam heette ze Jo. Toen ze op 21-jarige leeftijd het klooster van de Franciscanessen inging heette ze zuster Marie Louise. Toen ze na 24 jaar uittrad, ze had inmiddels Maatschappelijk Werk gestudeerd, werd ze docent op het IVABO, de eerste erkende opleiding vrouwenhulpverlening.

Ze heeft in Bangkok een prijs gekregen van de Verenigde Naties voor haar verdienste voor de vrouwen in het Boeddhisme. Nu heet ze zuster Jotika. Ze is in 1995 als eerste Nederlandse boeddhistische vrouwelijke monnik ingewijd en leidt een meditatiecentrum in Amsterdam.

Na jaren les gegeven te hebben en met mensen te hebben gewerkt, lang nadat ze uit het klooster was, kreeg ze weer het verlangen naar iets heiligs. Ze ging naar meditatielessen. En begreep toen langzamerhand dat haar toekomst in het boeddhisme lag. Wat hielp was dat haar leermeester geen enkele bekeringsdrang had getoond. Als monnik maak je de mensen niet boeddhist, je maakt ze gelukkig.

www.sanghametta.nl