Huub Oosterhuis

Huub Oosterhuis is priester. Sinds eind jaren vijftig schrijft en publiceert hij teksten: liederen en gebeden voor een nieuwe Nederlandse liturgie, theologische essays, poëzie.

Huub Oosterhuis is verantwoordelijk voor een groot aantal maatschappelijke initiatieven: Poëzie Hardop, De Populier (waaruit De Balie is voortgekomen) en De Rode Hoed.

In 1998 kreeg hij de zilveren medaille van de Stad Amsterdam en in 2002 ontving hij een eredoctoraat van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

www.huuboosterhuis.nl