Samen met anderen

Jan Andreae werkt in nauwe betrokkenheid met andere specialisten. Samen veroorzaken zij met hun lezingen en workshops nieuwe inspiratie, enthousiasme en samenwerking in uw organisatie..

Huub Oosterhuis en Jan Andreae houden voordrachten over zingeving en hoop.

Joke Hermsen en Jan Andreae organiseren voor leidinggevenden bezinningsmomenten op leiderschap, waarin meditatie en stilte een grote plaats innemen in het versterken van het bewustzijn.

Anja Meulenbelt en Jan Andreae werken samen in de voormalig Joegoslavische landen, in de Palestijnse gebieden en binnen de moslimgemeenschap in Nederland.

Peter Rombouts, verbinder van organisatieadvies en dans.