Leiderschap tijdens en na Corona

Leiderschap tijdens en na Corona

woensdag 24 juni
14.00 – 17.00 uur

‘Wanneer je voor het eerst een labyrint gaat lopen, sta dan stil voordat je aan de weg naar binnen begint. Speelt er een vraagstuk of probleem waar je een antwoord op zoekt? De reis naar het midden gaat om loslaten. Je maakt je hoofd vrij van de dagelijkse beslommeringen en gedachtes. Het verblijf in het midden van het labyrint staat voor ontvangen. Je stelt je open vanuit rust voor nieuwe inzichten. In het centrum vindt de confrontatie plaats.’


Onze (westerse) gehechtheid aan het idee van een levenspad dat verzekerd is van voorspoed en vrijheid is doorbroken. Corona, een onzichtbare vijand, ontwricht samenlevingen, jaagt kwetsbare mensen naar de rand of er overheen, ondermijnt economieën en legt bloot wat ongebreideld consumeren heeft aangericht.

Het decennia-lange credo: ‘grenzeloze groei’ wordt plotsklaps door de natuur ontmaskerd. Het lijkt of de aarde de mensheid kan missen als kiespijn. Onbedoelde transformaties worden zichtbaar: sinds de term ‘vitale beroepen’ geïntroduceerd is, weten we opeens beter welk werk cruciaal is. Tot op heden onder- betaald. Een andere transformatie vindt plaats op de gebieden van sterfelijkheid en dood. Ze waren zo ongeveer verbannen, maar staan nu weer volop in de schijnwerpers.

De corona-crisis maakt veel los en we leren in rap tempo. Plotseling staat er een vraagteken achter alles waar- van we dachten dat we er vanzelfsprekend recht op hebben: een lang en gelukkig leven en eindeloze groei.

de open deur

In crisistijden hebben we sterk leiderschap nodig. Het is van belang om lijnen uit te zetten, knopen door te hakken, duiding en betekenis te geven aan deze sitiuatie, mensen te bemoedigen, weerstand te over- winnen, vertrouwen te genereren en nieuwe antwoorden te creëren. Dat is een creatieve, spirituele en intellectuele zoektocht. In een crisis is de eerste vereiste: eerlijkheid aangaande alles wat we niet-weten. Vervolgens de moed om stil te staan en beslissingen te nemen. Tegelijkertijd moeten we niet ophouden vragen te stellen. Een crisis vraagt om voorbeeldgedrag, niet enkel voorbeeld-woorden. Om het doorvoeren van belangrijke en radicale hervormingen (‘never waste a good crisis’). Daarnaast is het van belang iedereen op te roepen tot bewust handelen. Met behulp van al die kwaliteiten hebben we kans op een betere wereld.

een zoektocht in een labyrint

In deze tijd kunnen we niet terugvallen op kennisoverdracht en oefenen. Wat we nodig hebben is een zoektocht naar inzicht en moed. Het labyrint – een zoektocht naar een uitweg, waarbij de tocht zelf even belangrijk is als het doel – lijkt een goede metafoor voor onze uitdaging.

Jan Andreae en partners biedt een ontmoeting in dit ‘labyrint’ aan om gewenst en noodzakelijk leiderschap te benoemen vanuit verschillende perspectieven: vanuit historisch, veranderkundig en spiritueel perspectief.

Een digitaal labyrint voor maximaal 500 deelnemers die zich zowel professioneel als persoonlijk betrokken voelen én zich genoodzaakt weten antwoorden te vinden op de vraag: welk leiderschap is nodig ten tijde van en na deze crises?

sprekers

Dick Benschop, president-directeur en CEO Schiphol.
Farid Tabarki, tijdgeestonderzoeker: Veerkracht: van overlevingsstrategie naar vernieuwing.
Dieuwke Begemann, veranderkundige: Van levensbelang: meer dan praten over wat we van gewenste veranderingen vinden, moeten we gaan begrijpen hoe veranderingen eigenlijk gaan.
Jotika Hermsen, boeddhistisch non: De coronacrisis is een enorme kans voor ieder van ons individueel en voor de samenleving als geheel om te kiezen voor een andere manier van (samen)leven. De vraag is: heeft de gehele menselijke vooruitgang antwoord gegeven op de fundamentele vragen die gaan over het menselijk lijden, angst en onzekerheid. Als we spiritualiteit missen, missen we het leven.

kosten

Deelname aan het labyrint is € 75,-.

moderatie

Jan Andreae in samenwerking met Peter Rombouts en Colet van der Ven

techniek

ACS Audiovisual Solutions

ten slotte

‘Ik ben niet bang dat ik ziek word. Waarvoor dan wel? Voor alles wat het coronavirus kan veranderen. Ik ben bang dat de beschaving die ik ken een kaartenhuis is. Dat alles wordt uitgewist. Maar ik ben ook bang voor het tegenovergestelde: dat als de angst straks weg is, alles bij het oude is gebleven’. Paolo Giordano – In tijden van besmetting