Jan Andreae

“Jan Andreae (1957) is change and development professional en motivational speaker. Hij ondersteunt bedrijven, organisaties en individuen bij verandering en is een autoriteit op het gebied van het verbinden van persoonlijk en maatschappelijk leiderschap. Hij werkt nationaal en internationaal op het terrein van empowerment, leiderschap, veranderstrategieën en conflicthantering. Centraal daarin staat: persoonlijk en inspirerend leiderschap en verantwoordelijkheid vanuit betrokkenheid.

In zijn stijl van werken verstaat hij de kunst om de maatschappelijke actualiteit heel persoonlijk en dichtbij te maken en dat wat persoonlijk en dichtbij is in een grotere context te plaatsen.

Op zoek naar de essentie gebruikt hij humor, plezier en vlijmscherpe confrontaties als middel om mensen en het doel te bereiken.”

Zijn boek ‘Verandermoe’ laat zien hoe je met betrokken leiderschap passief verzet en angst wegneemt.

De documentaire ‘Over Leiderschap’ laat zien hoe Jan Andreae mensen stimuleert om in beweging te komen.