Welkom

Jan Andreae ondersteunt bedrijven, organisaties en individuen bij verandering.

Centraal daarin staat: persoonlijk en inspirerend leiderschap en verantwoordelijkheid vanuit betrokkenheid.

Het boek ‘Verandermoe’ laat zien hoe je met betrokken leiderschap passief verzet en angst wegneemt.

De documentaire ‘Over Leiderschap’ laat zien hoe Jan Andreae mensen stimuleert om in beweging te komen.